Royal Delux 22B/5

Zakopianska Street

Apartment on Zakopiańska Street. Apartment maintained in Scandinavian style. It has a bedroom with a wardrobe, a bathroom with a spacious shower and washing machine and a climatic living room with a large TV with a Play Station 3 game console and many games, which is combined with a kitchenette with a full-size fold-out corner for 2 people, a dining table and a pressure machine. The apartment has a balcony with a coffee set. In the underground garage a parking space is waiting for our guests. All windows are equipped with anti-burglary blinds.

Availability Calendar

Book online

obrazek atrakcje

Rezerwacja apartamentu

Wybierz lokalizację

Posiadane apartamenty obsługujemy poprzez 2 odrębne systemy rezerwacyjne, dlatego prosimy o wybór preferowanej lokalizacji apartamentu. Listę apartamentów wraz z mapą znajdziesz tutaj. Możesz dokonać rezerwacji apartamentu bezpośrednio na jego stronie.

ul. Cicha 13
ul. Zakopiańska 22
ul. 11 Listopada 22,26
ul. Polna 26,27

Rezerwuj teraz

ul. Sienkiewicza 9

Rezerwuj teraz

Reservation

Select a location

We support our apartments through two separate reservation systems, so please select your preferred apartment location. A list of apartments with a map can be found here. You can book the apartment directly on its website.

Cicha 13 Street
Zakopiańska 22 Street
11 Listopada 22,26 Street
Polna 26,27 Street

Reservation

Sienkiewicza 9 Street

Reservation

Reservierung der Wohnung

Wählen Sie einen Standort

Wir bedienen unsere Apartments über Zwei getrennte Reservierungssysteme, bitte wählen Sie also Ihren bevorzugten Apartmentstandort. Die Liste der Wohnungen und die Karte finden Sie hier. Sie können eine Wohnung direkt auf ihrer Website buchen.

Cicha Straße
Zakopiańska 22 Straße
11 Listopada 22,26 Straße
Polna 26,27 Straße

Buchnung

Sienkiewicza 9 Straße

Buchnung